היתר לשימוש חורג מבנק למינימרקט

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5754

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשימוש חורג מבנק למינימרקט
מספר: תא/ 03/ 5754
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג מבנק למינימרקט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוארלוזורוב
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400101/01/2004