היתר לשימוש חורג ממרתף למשרדים למקצוע חופשי לצמיתות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5517

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשימוש חורג ממרתף למשרדים למקצוע חופשי לצמיתות
מספר: תא/ 05/ 5517
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג ממרתף למשרדים למקצוע חופשי לצמיתות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהוברמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7085חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601002/02/2006