היתר לשימוש חורג מקומת עמודים לעסק לייצור הלבשה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5710

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשימוש חורג מקומת עמודים לעסק לייצור הלבשה
מספר: תא/ 03/ 5710
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג מקומת עמודים לעסק לייצור הלבשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוענתבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7060חלק62
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308915/12/2003