היתר לשינויים פנימיים במהלך שיפוצים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51058

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשינויים פנימיים במהלך שיפוצים
מספר: תא/ 04/ 51058
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשינויים פנימיים במהלך שיפוצים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורייס רפאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6978חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200404714/06/2004