היתר לשיפוץ, שחזור קירות והחלפת גג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51165

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשיפוץ, שחזור קירות והחלפת גג
מספר: תא/ 04/ 51165
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשיפוץ, שחזור קירות והחלפת גג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובר יוחאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7061חלק71
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405305/07/2004