היתר לתוספת ארובה למסעדה בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51860

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לתוספת ארובה למסעדה בקומת קרקע
מספר: תא/ 04/ 51860
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לתוספת ארובה למסעדה בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונחלת בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6920חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406029/07/2004