היתר לתוספת בניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5102

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לתוספת בניה
מספר: תא/ 04/ 5102
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לתוספת בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואשרמן יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6163חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401209/02/2004