היתר לתוספת בנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51886

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לתוספת בנייה
מספר: תא/ 04/ 51886
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לתוספת בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד ירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7048חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406102/08/2004