היתר לתוספת גלריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5719

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לתוספת גלריה
מספר: תא/ 03/ 5719
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לתוספת גלריה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואבן גבירול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק457
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200309122/12/2003