היתר לתוספת קומה לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 52021

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לתוספת קומה לבניין
מספר: תא/ 04/ 52021
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לתוספת קומה לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק468
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200408507/11/2004