היתר על הקיים 98/98 תוספת 2 יחידות בקומה ב' ו ג' בשטח של 332 ממ"ר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 064/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר על הקיים 98/98 תוספת 2 יחידות בקומה ב' ו ג' בשטח של 332 ממ"ר
מספר: 064/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר על הקיים 98/98 תוספת 2 יחידות בקומה ב' ו ג' בשטח של 332 ממ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18530חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009317/05/2011