הכול לחקלאי - מושב משען

תוכנית 6/ 03/ 138/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הכול לחקלאי - מושב משען
מספר: 6/ 03/ 138/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי יעוד מחקלאי לשימוש מעורב:
מסחר ותעשיה חקלאית ואחסנה.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת על הבעלים ככל שטח התכנית.
2. שינוי יעוד חלק מחקלה חקלאית ליעוד מעורב - מסחר ותעשיה
חקלאית ואחסנה כולל קביעת זכויות בניה.
3. התווית דרך גישה למקום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמשען
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2561חלק2-4, 4145
2593חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
קבלת תכנית18/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801108/12/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800714/07/2008