הכללת חלקות בתחולת התב"ע

תוכנית רח/ 2000/ א/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הכללת חלקות בתחולת התב"ע
מספר: רח/ 2000/ א/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכללת חלקות מעל 1250 מ"ר בתחולת התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3647חלק
3648חלק
3697חלק
3701חלק
3705חלק
3816חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/1998תאריך פרסום: 11/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4696. עמוד: 418. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/1998
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1998תאריך פרסום: 28/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4640. עמוד: 3438. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/1998
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1997
קבלת תכנית10/02/1997