הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב מטע והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשרי

תוכנית משי/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב מטע והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשרי
מספר: משי/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29778חלק
29780חלק
29801חלק
29803חלק
29804חלק
29805חלק
29806חלק
29807חלק
29808חלק
29862חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. שנה עברית: התשסד .
קבלת תכנית30/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004