הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב מסילת ציון והסביבה בספרי המקרקעין

תוכנית משי/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב מסילת ציון והסביבה בספרי המקרקעין
מספר: משי/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4328חלק
4330חלק
4331חלק
5765חלק
5766חלק
5767חלק
5768חלק
5771חלק
29640חלק
29641חלק
29642חלק
29644חלק
29645חלק
29646חלק
29647חלק
29662חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2004
קבלת תכנית02/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים53811/07/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004