הכנת תכנית בנין ערים מפורטת עם פרסום תכנית זו,תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכי

תוכנית עח/ 48/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הכנת תכנית בנין ערים מפורטת עם פרסום תכנית זו,תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכי
מספר: עח/ 48/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הכנת תכנית בנין ערים מפורטת עם פרסום תכנית זו
ב.תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים והפונקציות של
המוסד
ג.תכנון נאות של דרכים וגישות במגמה לאפשר בניה
מוסדרת ומאורגנת בתוך מסגרת ארכיטקטונית אסתטית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר הרא"ה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר הרא'ה
מגרש מס.1 / 20,2 / 20, 13 / 20,14 / 20, 12 / 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8364חלק8-11, 20-22, 26, 29
8370חלק30-3186
8371חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1970תאריך פרסום: 18/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1636. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית21/06/1968