הכרזה לפי סעיף 77 לתכנית מתאר ליערות הגלבוע

תוכנית ג/ 12091

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הכרזה לפי סעיף 77 לתכנית מתאר ליערות הגלבוע
מספר: ג/ 12091
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד שטחים להנאת הציבור בדורנו ובדורות הבאים על ידי שמירת נוף הרי הגלבוע על כל מרכיביהם ואופיים, שמירת הערכים הטבעיים, הארכיאולוגיים, ההיסטוריים והתרבותיים.

2. שינוי יעוד שטח של יערות, שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחי חקלאות תוך התאמתם למצב הקיים בפועל ולעקרונות התכניות:-
- שינוי שטחים משמורת טבע ויעודים כיער נטע אדם.
- שינוי שטחים מאזור חקלאי ויעודם לשטחישמורת טבע, גן לאומי ויער פארק.
- שינוי שטחים משמורת טבע לחורש טבעי לשימור.
- שינוי שטחים משמורת נוף ליער פארק.
- שינוי שטחים משמורת טבע, גן לאומי, יער נעט אדם וחקלאות, לאזור נופש ותיירות ולאזור שרותי נופש בחיק הטבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/03/2000