הכשרו ת בניה לשם יצירת קומת חניה ו-3 יח"ד חדשות , סילואן , דרך בית לחם הישנה

תוכנית 8417

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הכשרו ת בניה לשם יצירת קומת חניה ו-3 יח"ד חדשות , סילואן , דרך בית לחם הישנה
מספר: 8417
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מהות התכנית : הכשרת בניה בקומת קרקע לשם יצירת קומת חניה , הכשרת בניה בקומה א' לשם יצירת יח"ד אחת , הכשרת הרחובות בקומה ב+ג והכשרת קומה עליונה לשם יצירת 1 יח"ד.
ב. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים מיוחד וממגורים 5 מיוחד לדרך חדשה .
ג. קביעת הבנין הבא בשטח:
1. הכשרת בניה בקומת קרקע לשם יצירת קומת חניה.
2. הכשרת בניה בקומה א' לשם יצירת יח"ד אחת +חדר הסקה .
3. הכשרת הרחבות דיור בקומה ב+ג .
4. הכשרת בניה בקומה ד' לשם יצירת יח"ד אחת.
הכל לשם תוספת 3 יח"ד חדשות הרחבות יח"ד קיימות בהתאם לנספח הבינוי.
ד. קביעת קווי בנין לבניה כאמור.
ה. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 999.5 מ"ר מתוכם 820.0 מ"ר שטחים עיקריים ו- 179.5 מ"ר שטחי שרות .
ו. הגדלת מספר יח"ד מ- 3 יחידות ל- 6 יח"ד.
ז. הגדלת מספר הקומות מ- 2 ל-4 מעל קומת חניה.
ח. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
ט. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
י. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
יא. קביעת הוראות בגין מדרגות וגדרות להריסה.
יב. קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםסילוואן

תיאור המיקום:
דרך בית לחם הישנה, שכונת סילואן
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :
אורך בין 223/150 - 223/225
רוחב בין 630/800 - 630/850
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2668תכנון הכפר ראס אל עמודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4582. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות04/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3526. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/05/2006
קבלת תכנית16/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200802804/12/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200701812/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה