הכשרת תא הטמנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 327/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הכשרת תא הטמנה
מספר: 327/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכשרת תא הטמנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12198חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014321/02/2012