המרכז הלאומי למערכות ישראל בהר איתן

תוכנית מי/ 584/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: המרכז הלאומי למערכות ישראל בהר איתן
מספר: מי/ 584/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מערך יעודי הקרקע והשמושים ומערכת דרכי
הגישה והדרכים הפנימיות בקרית הר איתן, קביעת
תכנית בינוי ופיתוח והוראות בניה למבני הקריה
לרבות קביעת היקפי הבניה לכ-000,50 מ"ר שטחי
בניה עיקריים בשטח הקריה המרכזית וקביעת אזורי
בניה ופיתוח שיעודיהם ושימושיהם יוגדרו בעתיד
בתכניות מפורטות שיוגשו מפעם לפעם.
ב. התווית דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות או
מאושרות, התווית מעברים ציבוריים להולכי רגל,
התווית קוי מסועים, משטחי חניה, פרוזדורים עבור
רשתות עיליות של חברת חשמל.
ג. קביעת הוראות בגין שטחי יער.
ד. קביעת הוראות בגין שטחי עתיקות.
ה. קביעת הוראות להריסת מבנים.
ו. קביעת הוראות לשימור מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
הר איתן בתחום המועצה האיזורית מטה יהודה
שטח בין קואורדינטות אורך 400 / 100-162 / 159
ובין קואורדינטות רוחב 750 / 250-131 / 129
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29742חלק6-7, 13-15
29743חלק5, 9-13
29825חלק3-5, 7-8
29835חלק3-5, 12-16, 20-22, 25
29836חלק1-11
29837חלק1-7
29838חלק1-4
29839חלק1-2
29840חלק1-6, 8
29841חלק1-2
29911חלק7
29950חלק1-3, 5-6, 8-13
29952חלק1-5, 8-9, 11
29953חלק5-9, 12, 14-16
29957חלק9, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. עמוד: 3531. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים07/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/03/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות30/04/1995
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1994תאריך פרסום: 24/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4263. עמוד: 863. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה20/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה07/06/1994
קבלת תכנית05/01/1994