המרת אזור חקלאי לאזור מתקני טהור

תוכנית טר/ 1118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המרת אזור חקלאי לאזור מתקני טהור
מספר: טר/ 1118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת אזור חקלאי לאזור מתקני טהור.
בטול החלוקה בתחום התוכנית.
קביעת שטח ציבורי בטוח רוחב 10 מ' בפרימטר התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7766חלק31, 50-52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/1977תאריך פרסום: 17/04/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2312. עמוד: 1164. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1976תאריך פרסום: 02/09/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2251. עמוד: 2460. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית02/09/1976