המרת איזור תעשיה ושטח צבורי פתוח למרכז ספורט

תוכנית עח/ 99

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המרת איזור תעשיה ושטח צבורי פתוח למרכז ספורט
מספר: עח/ 99
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת איזור תעשיה ושטח צבורי פתוח למרכז ספורט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
איצטדיון איזורי עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7918חלק1-2
7919חלק1-2
7925חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/1971תאריך פרסום: 22/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1740. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית03/07/1968