המרת חלק מדרך לשטח מגורים ג', משביל לשטח מגורים ג', מש.צ.פ. לשביל הריסת המסומן

תוכנית טר/ 2547

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: המרת חלק מדרך לשטח מגורים ג', משביל לשטח מגורים ג', מש.צ.פ. לשביל הריסת המסומן
מספר: טר/ 2547
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. המרת חלק מדרך לשטח מגורים ג'.
ב. המרת חלק משביל לשטח מגורים ג'.
ג. המרת חלק משטח צבורי פתוח לשביל. ,
ד. קביעת כל מבנים הקימים בהתאם לקיים.
ה. הריסת המסומן להריסה.
ו. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7782חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2002
קבלת תכנית10/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800115/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004