המרת חלקה חקלאית לחלקה מיועדת לבניני משק ודירה, הרחבת דרך קיימת

תוכנית עח/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המרת חלקה חקלאית לחלקה מיועדת לבניני משק ודירה, הרחבת דרך קיימת
מספר: עח/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת חלקה חקלאית לחלקה מיועדת לבניני משק ודירה,
הרחבת דרך קיימת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8314חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1967תאריך פרסום: 21/12/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1419. שנה עברית: התשכח .
קבלת תכנית14/11/1966