המרת מגרש משק עזר מס' 140 למגרש חקלאי משקי מס' 217 א....

תוכנית על/ 475/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המרת מגרש משק עזר מס' 140 למגרש חקלאי משקי מס' 217 א....
מספר: על/ 475/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת מגרש משק עזר מס' 140 למגרש חקלאי משקי מס' 217 א. חלק בלתי נפרד ממגרש חקלאי משקי מספר 217.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4232חלק
4337חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. עמוד: 2053. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית09/07/1987
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100814/09/2011