המרת שטחי בניני ציבור למגרשים חקלאיים.

תוכנית בר/ 21/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: המרת שטחי בניני ציבור למגרשים חקלאיים.
מספר: בר/ 21/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. המרת שטחי בניני ציבור למגרשים חקלאיים. 2. ביטול דרך מס' 1 וצורף למגרשים מס' 30 (954129 , (55). 3. ביטול חניה השטח צורף למגרשים חקלאיים משקיים מס' 130 (54)129, .(55) 4. המרת מגרשים חקלאיים משקיים מס' 131132 ,, לשטחים חקלאיים א',ב'. 5. התווית עלת ניקוז במגרשים מס' 130 (54)129 , (55).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
בני ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2212חלק19, 26, 29, 43, 45
2213חלק22-30
2217חלק13-18, 24-25, 30, 58, 63-64, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/1980תאריך פרסום: 20/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2614. שנה עברית: התשם .