המרת 76 מ"ר משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח וספוחם לחלקה 23.

תוכנית ממ/ 9120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: המרת 76 מ"ר משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח וספוחם לחלקה 23.
מספר: ממ/ 9120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת 76 מ"ר משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח וספוחם לחלקה 23.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: כוכב יאיר
דרגות 40.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8926חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 377. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים01/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2426. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2001
קבלת תכנית23/06/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201531/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20528/05/2002