המשך דרומי לשכונת מישור הגפן

תוכנית 23/ במ/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: המשך דרומי לשכונת מישור הגפן
מספר: 23/ במ/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת מישור הגפן
גוש: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק24, 26
39554חלק1, 99
39560חלק33
39561חלק12, 16, 18, 58-59
39568חלק248-249, 263-264, 266-267, 271, 304
39569חלק90, 248-251, 253-256, 259-261, 264-265, 267, 278, 317-320, 322-323, 327-345
39570חלק9-96, 169-193
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/1991תאריך פרסום: 16/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3878. עמוד: 2533. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים14/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 14/04/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/1991
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1990תאריך פרסום: 27/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3828. עמוד: 870. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/1990
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1990
קבלת תכנית18/11/1990