המשך הרחבת מושב מסילת ציון.

תוכנית מי/ 511/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המשך הרחבת מושב מסילת ציון.
מספר: מי/ 511/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ולש.צ.פ וחלוקה
מחדש.
ב. הרחבת אזור מגורים א' - תוספת 15 יח"ד בהמשך
להרחבה (102 יח') שכבר אושרה כשהמגרשים בתכנית זו
יהוו מגרשי השלמה לנחלות הקיימות במושב בהן לא
ניתן להקים מבנה נוסף כמו כן שטחים ציבוריים
פתוחים ודרך חדשה בהמשך לדרך המאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציון

תיאור המיקום:
כמסומן בקו כחול עבה בתשריט .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29647חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 511קביעת יעוד קרקע - מסילת ציון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4374. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2000
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/2000
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות16/08/1999תאריך פרסום: 16/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4795. עמוד: 5176. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/1999
קבלת תכנית11/07/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו11/07/1999
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה11/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/01/1999