הנחיות בינוי לפי שימושים, לשטחי מסחר - יוקנעם עלית

תוכנית יק/ מק/ 297/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הנחיות בינוי לפי שימושים, לשטחי מסחר - יוקנעם עלית
מספר: יק/ מק/ 297/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הנחיות בינוי לפי פירוט שמושים בשטחים המיועדים למסחר (למעט מסחר משולב במגורים)

עיקרי ההוראות:
הסדרת הנחיות בינוי לפי פירוט שמושים מותרים בשטחים המיועדים למסחר (ללא שינוי זכויות בנייה לעומת תכניות מאושרות בכל תא שטח רלוונטי).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11073חלק17, 71
11081חלק3, 8
11097חלק268-269
11098חלק196-19858, 119-195, 199-201, 204, 206, 210
11116חלק24-25, 27, 4331
11450חלק1725, 27, 31, 43
11495חלק23, 83, 101
12089חלק31-32
12566חלק80
12568חלק193
12740חלק132
12742חלק37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2266שכונה דרום מערבית יקנעםשינוי
תוכניתג/ 9190מרכז מסחרי ואזרחי, יוקנעם עיליתשינוי
תוכניתג/ 9680שכונת שער הגיא, יוקנעם עיליתשינוי
תוכניתג/ 9940שינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי עבור קיוסק ותחנת אוטובוס, יוקנעם עיליתשינוי
תוכניתג/ במ/ 55(מחוז הצפון) ג / 1142 ב"מ מחוז חיפה. יקנעם דרום - אתר חרום.שינוי
תוכניתג/ 6539הסדר שימושי קרקע יוקנעם עליתשינוי
תוכניתג/ 297מתאר יוקנעם עליתשינוי
תוכניתג/ 9887שינוי יעוד ממגורים למסחר-קיוסק,שינוי למתאר, יקנעם עיליתשינוי
תוכניתג/ 8056שנוי יעוד למסחר, יוקנעםשינוי
תוכניתג/ 4054מרכז מסחרי יוקנעם עליתשינוי
תוכניתג/ 7113מרכז קניות ומגרש כדורגל -יוקנעםשינוי
תוכניתג/ 7782שנוי יעוד למסחר, יוקנעםשינוי
תוכניתג/ 10272יוקנעם - שכונה דרומית, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 14174שינוי בהוראות וזכויות בניה למרכז מסחרי-יוקנעם עילית:שינוי
תוכנית1/ מע/ מק/ 9887/ 45איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עיליתשינוי
תוכנית1/ מע/ מק/ 9190/ 56איחוד וחלוקה ושינוי בינוי, יוקנעם עיליתשינוי
תוכנית1/ מע/ מק/ 9940/ 49שינוי גודל מגרש מינימלי וקווי בנין, יוקנעם עיליתשינוי
תוכניתגנ/ 18215הצרת דרך והגדלת שצ"פ, יקנעם עיליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5005. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1986. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2011. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012