הנחיות בניה למגרש 802 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הנחיות בניה למגרש 802 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התאמת המגרש המסחרי 02 לפי
מצב קיים: אולם קולנוע,
ואלמי שמחות מוקומת מסחר.
ב. שינוי בקוי בנין מגרש
מסחרי 802 מ- 2 מ' ל- 0 בצדדים ג' ו- ד'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3217. עמוד: 1303. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/1986
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות18/07/1985תאריך פרסום: 18/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3227. עמוד: 2916. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/1985
החלטה בדיון בהפקדה22/05/1985
קבלת תכנית06/12/1984