הנחיות בניה - מגרשים 136-139 - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הנחיות בניה - מגרשים 136-139 - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע אחוזי בניה למגרשים מס' 139, 138, 137, 136.
ב. לקבוע קוי בניה למגרשים מס' 139, 138, 137, 136

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39554חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 22שיכון ציבורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/07/1985תאריך פרסום: 18/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3227. עמוד: 2914. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים05/06/1985
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1985
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1985תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1985. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1985.
פרסום להפקדה ברשומות07/12/1984תאריך פרסום: 07/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3133. עמוד: 705. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1984
קבלת תכנית01/10/1984