הנחיות ותנאים לבניית מבנים לחוות תוכים מבלי לשנות את יעודי הקרקע.

תוכנית בר/ 288

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הנחיות ותנאים לבניית מבנים לחוות תוכים מבלי לשנות את יעודי הקרקע.
מספר: בר/ 288
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות בנייה, הנחיות ותנאים לבניית מבנים לגידול עופות עפ"י התוספת הראשונה לחוק, מבלי לשנות את יעוד הקרקע ועפ"י המוגדר בתממ/3/ 21.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3426. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/03/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח18/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 964. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/03/2003
קבלת תכנית12/02/2003