הנחת קווי מים יבשתיים + פיר מטרה + פיר חוף הים

בקשה ועדה מקומית תתל/ 2010/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הנחת קווי מים יבשתיים + פיר מטרה + פיר חוף הים
מספר: תתל/ 2010/ 9
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הנחת קווי מים יבשתיים + פיר מטרה + פיר חוף הים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4074חלק32-34
5245חלק1-4
5246חלק7-8
5270חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה23/02/2011
טיפול בתנאים-התנאים מולאו17/02/2011
החלטה בדיון בבקשה16/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות201100222/12/2010