הסבת חנות ליחידת דיור בת 2 חדרים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 132/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הסבת חנות ליחידת דיור בת 2 חדרים
מספר: 132/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסבת חנות ליחידת דיור בת 2 חדרים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16660חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017017/07/2012