הסדרת אזור המגורים, מבני הציבור ודריכם בקיבוץ טללים

תוכנית 20/ 03/ 142/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת אזור המגורים, מבני הציבור ודריכם בקיבוץ טללים
מספר: 20/ 03/ 142/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לחלוקת שטח המגורים ומבני הציבור בקיבוץ,
שינוי יעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת שטחי המגורים לתאי שטח לאזור מגורים א', שבילים
ושטח ציבורי פתוח עם חניה.
2. שינוי ייעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור לשטח ציבורי פתוח וחניון.
3. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
4. קביעת הוראות לבניה, פיתוח והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבטללים

תיאור המיקום:
אזור המגורים ומבני הציבור בקיבוץ טללים
בתחום מועצה אזורית רמת נגב
קואורדינטה X 177900
קואורדינטה Y 544700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 03/ 142/ 1שכונה קהילתית "טללים"שינוי
תוכנית20/ 03/ 142/ 2שינוי במתחם השכונה הקהילתית - קיבוץ טלליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3088. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/01/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית29/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר13/12/2010
לא הוגשו התנגדויות05/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4598. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/07/2010
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/02/2009
קבלת תכנית06/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה