הסדרת אזור תעשיה ומלאכה - אזור רחוב המלאכה

תוכנית 5/ 03/ 106/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת אזור תעשיה ומלאכה - אזור רחוב המלאכה
מספר: 5/ 03/ 106/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת אזור תעשיה ומלאכה עפ"י המציאות ע"י
שינויים ביעודי קרקע בהתווית ורוחב דרכים
ובהנחיות בניה.
ב. שינוי יעוד: משטח לתכנון מיוחד, לשטח לתכנון
בעתיד ושטח ציבורי פתוח. משטח ציבורי פתוח
לחניה ציבורית ודרך מוצעת. מאזור מלאכה ותעשיה
זעירה לשטח ציבורי פתוח ושביל להולכי רגל. משטח
לבניני ציבור לאזור מלאכה ותעשיה זעירה ושביל
להולכי רגל. משטח לאזור מלאכה ותעשיה זעירה
לאזור מסחר (תחנת דלק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
אזור רחוב המלאכה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003כל הגוש
38008כל הגוש
38012כל הגוש
38040כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1991תאריך פרסום: 31/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3939. עמוד: 583. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/10/1991
פרסום לאישור בעיתונים24/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות04/03/1990תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. עמוד: 2020. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1990.
החלטה בדיון בהפקדה22/01/1990
קבלת תכנית28/08/1988