הסדרת אזור תעשיה קיים

תוכנית 25/ 02/ 101/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת אזור תעשיה קיים
מספר: 25/ 02/ 101/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה לאזור תעשיה קיים ע"י:
א. שינויים ביעודי הקרקע.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
אזור תעשיה דרום

גושים וחלקות:
גוש: 100256 בהסדר (הסדר ישן בלתי ידוע)
גוש: 100256/1 חלקה 1 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
תוכנית25/ 03/ 106/ 14\אזור תעשיה דרומי - דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות16/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 847. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
קבלת תכנית22/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201200412/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100606/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100124/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000111/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901202/11/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900420/04/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900316/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים97230/11/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601325/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות