הסדרת בינוי במבנים קיימים ברח' נתיב הרימון, נשר

תוכנית מכ/ 509/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת בינוי במבנים קיימים ברח' נתיב הרימון, נשר
מספר: מכ/ 509/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- מתן אפשרות לתוספות ולהסדרת בניה קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלנשרנשרנתיב הרימון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11252חלק1934
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/08/2005
קבלת תכנית04/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005