הסדרת בניה קיימת תוך קביעת קווי בנין וזכויות בניה

תוכנית חפ/ 2205

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת בניה קיימת תוך קביעת קווי בנין וזכויות בניה
מספר: חפ/ 2205
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת קווי בנין וזכויות בניה בשטח על מנת לאפשר
לגליזציה לבניה קיימת.
- הרחבת דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפההקלעים

תיאור המיקום:
בת גלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10817חלק1450
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1400/ יבמבנים במרווחים, חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
תוכניתחפ/ 107המישור המערבי של המושבה הגרמנית.שינוי
תוכניתחפ/ 229/ הקביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 363שינוי תוכנית מתאר של חיפה גובה הבנינים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2393. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2006.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/09/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות27/09/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית28/07/2005
החלטה בדיון בולחוף23/02/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/01/2005תאריך פרסום: 15/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1615. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/12/2003
קבלת תכנית23/11/2003