הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד

תוכנית ג/ 12966

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד
מספר: ג/ 12966
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות הדיון:
א. פירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער ולשטחים חקלאיים.
ב. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
ג. הגדרת מוקדים והתווית דרכי יער לפיתוח נופש ותיירות ביער.
ד. יעוד שטחים לשמורות טבע על פי חוק "גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי הנצחה ואתרי הלאום התשנ"ח-1988", הרחבת שמורות טבע קיימות.
ה. הסדרה והקצאה של שטחים בלב היער, עבור מתקנים הנדסיים של "מקורות": קידוחים, בריכות תחנות ודרכי הגישה אליהם.

עיקרי הוראות התכנית:
* קביעת התכליות והשמושים המותרים בכל יעוד קרקע, לרבות בשמורות טבע.
* קביעת הוראות בניה: היקף בנייה מותר במוקדי הפיתוח.
* שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"יער נטע אדם קיים" בשטחים ניוערים בפועל.
* שינוי יעוד מ"דרך ראשית" מוצעת, ל"יער נטע אדם קיים".
* שינוי מ"קרקע חקלאית" לשטח "למתן הנדסי".
* תאום בין שטחים פתוחים בתכנית לשטחים בתכנית מסילת הרכבת עכו-כרמיאל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשר
צפוןמשגב
צפוןהגליל המרכזי
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18453חלק28, 101, 104-10525-27, 65, 70, 80, 108
18454חלק35-44, 6125, 45, 47
18455חלק20-24, 331-2, 6-7, 9, 19, 25-29, 32, 36
18456חלק1, 3-4, 9, 27-292, 5, 7, 10-12, 30, 32-34
18458חלק1, 50
18459חלק1, 8-27, 29-31, 34-46, 48-52
18460חלק235, 18-22, 28-29
18500כל הגוש
18503חלק31
18504חלק1-3, 5-10, 134, 11
18505חלק1-5, 12, 176-9, 11, 13-14, 16
18506חלק1, 3-6, 8, 102, 7
18507חלק53
19025חלק1-3, 19, 23, 34-40, 42-48, 50, 52-53, 55-56, 6214, 16-18, 21-22, 27-28, 41, 49, 51, 54, 59, 61
19026חלק1-6, 9, 11-13, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-34, 37-38, 41-42, 45-46, 49-547-8
19027חלק1, 6-9, 11-12, 15-16, 18-23, 31, 33-40, 42, 47-56, 59-63, 72-73, 77, 84-89, 91-92, 97-98, 105, 107, 110-112, 1142-3, 17, 30, 32, 41, 43-46, 64-71, 74-76, 78-83, 90, 94-95, 104, 106, 113, 115
19028חלק2-3, 6-7, 9-11, 13-27, 29-31, 37-44, 46-48, 56-62, 64, 661, 4-5, 8, 12, 28, 32-35, 45, 49-55, 63, 65, 67, 72
19029חלק1-31, 33-4132
19030חלק2, 6-12, 14, 271, 3-4, 13, 15-18, 26, 28-29
19031חלק352, 34
19032חלק1-15, 19-22, 24-3516-18, 23, 36
19033חלק6-7, 10, 12, 15-17, 19, 21-23, 26-29, 31-331-5, 11, 14, 18, 20, 24-25, 30
19034חלק8, 12, 41
19036חלק1-2, 83-7, 9, 11, 14, 26-27, 71-72, 202, 206-207
19771חלק2-31, 4-7
19772חלק2-3, 161
19773חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6089שינוי יעוד לשרותי דרך ליד טל-אלשינוי
תוכניתג/ במ/ 27שכונת הורדיםשינוי
תוכניתג/ 13833תכנון צומת על דרך ראשית 70 בצומת הכניסה הצפון-מזרחית לג'דיידה מכר:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 383. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים08/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/09/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/06/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות29/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2538. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/03/2006
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2006. עיתון: הארץ.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית26/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2003
קבלת תכנית21/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14222/09/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים93224/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34908/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34506/11/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701629/05/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701030/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700215/01/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20821/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20417/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25026/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400431/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11125/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300711/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300612/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200830/09/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה