הסדרת גבולות יעודי קרקע - קרית ענבים

תוכנית מי/ מק/ 400/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת גבולות יעודי קרקע - קרית ענבים
מספר: מי/ מק/ 400/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29528חלק7, 9-10, 12-15, 17
29551חלק2-3, 5, 7-101, 4, 6, 11-13, 16, 23-25, 28-29
29552כל הגוש
29553חלק82, 4, 9-10
30484חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/2011תאריך פרסום: 10/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6317. עמוד: 476. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות15/10/2009תאריך פרסום: 15/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6005. עמוד: 133. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים201102621/09/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים200902902/11/2009