הסדרת גדול מגרש מינימלי, קיבוץ יסעור

תוכנית חא/ מק/ 2007/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת גדול מגרש מינימלי, קיבוץ יסעור
מספר: חא/ מק/ 2007/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת גודל מגרש מינימלי
הסדרת מס' יח' הדיור - העברת 3 יחידות שבוטלו במתחם 5 A ( מס: 073' 072' 071) למתחם 3A כך שנשארו ללא שינוי סה"כ יח"ד המאושרות לישוב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18512חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/10/2008
פרסום לאישור ברשומות09/09/2008תאריך פרסום: 09/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5847. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008