הסדרת דרך גישה מוטורית-ריינה

תוכנית ג/ 14411

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת דרך גישה מוטורית-ריינה
מספר: ג/ 14411
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרך גישה מוטורית למגרשים שינוי יעוד משצ"פ לשפ"פ והגדלת זכויות בניה
שינוי יעוד משטח מגורים ומשביל להולכי רגל לדרך גישה ומש"פ לדרך גישה ולשפ"פ ושינוי באחוזי בניה המותרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17526חלק8, 10, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
תוכניתג/ 11452שינוי תוואי להולכי רגל וחלוקה למגרשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3831. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות01/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2688. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2003
קבלת תכנית21/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502901/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים51930/05/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004