הסדרת דרך מושב סגולה

תוכנית 6/ 03/ 163/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת דרך מושב סגולה
מספר: 6/ 03/ 163/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרך לחלקה 40
על ידי שינוי יעוד קרקע וחלוקת מגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה

תיאור המיקום:
ישוב: סגולה
מגרש 100
גוש: 2973 חלקה: 65

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2004
קבלת תכנית03/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400507/06/2004