הסדרת דרך עין מאהל

תוכנית ג/ 19315

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת דרך עין מאהל
מספר: ג/ 19315
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרך מקומית בהתאם לתשריט חלוקה מאושר והפיכת חלק ממנה לשביל

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך למגורים ולשביל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16937חלק5, 22, 75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
תוכניתג/ 9423שכונת אלווערה, זוגות צעירים, שינוי למתאר, עין מאהל.שינוי
תוכניתג/ 15555ריתכנון שכונת אל ווערה והרחבת דרך, עין מאהלכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/12/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
לא הוגשו התנגדויות20/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2587. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2011
קבלת תכנית22/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100528/02/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה