הסדרת דרכים ע"פ מצב קיים, כפר כנא

תוכנית גנ/ 16938

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת דרכים ע"פ מצב קיים, כפר כנא
מספר: גנ/ 16938
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
התאמת תוואי דרכים לפי המצב הקיים בפועל .
הסדרת חלק מדרך מס' 754 .
הסדרת חלק מדרכים מס' 53 ו- 50 .
שינוי קווי בניין .

עיקרי הוראות התכנית :
הצרת חלק מדרכים מס' 754 , 50 ו- 53 והתאמתן למצב קיים והיתרי בניה .
שינוי ייעוד מדרך למגורים ב' ומגורים ומסחר .
קביעת הוראות בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17390חלק39, 48, 8128-30, 32, 34, 36, 38, 47, 79, 84
17391חלק30-3125-26, 29, 32, 36
990509חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11918הצרת דרך מאושרת בהתאם למצב הקיים בשטחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/05/2007
קבלת תכנית15/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700930/05/2007