הסדרת דרכים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 18754

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת דרכים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 18754
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערכת דרכים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך למגורים וממגורים לדרך
שינוי יעוד מש.צ.פ לדרך ולמגורים
שינוי יעוד מדרך למבני ציבןר וממבני ציבור לדרך
קביעת זיקת הנאה לציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק10-11, 14-17, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9564ביטול קטע דרך, בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2010
קבלת תכנית21/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000914/06/2010