הסדרת דרכים- בסמת טבעון

תוכנית ג/ 20180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת דרכים- בסמת טבעון
מספר: ג/ 20180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערכת דרכים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך למגורים וממגורים לדרך.
שינוי יעוד משצ"פ לדרך ולמגורים.
שינוי יעוד מדרך למבני וממבני ציבור לדרך.
קביעת זיקת הנאה לציבור.
קביעת קווי בנין למבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק10-11, 14-17, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9564ביטול קטע דרך, בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2012
קבלת תכנית04/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201408/08/2012