הסדרת הדרכים בהרחבה הקהילתית של קיבוץ נגבה

תוכנית 6/ 02/ 267/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת הדרכים בהרחבה הקהילתית של קיבוץ נגבה
מספר: 6/ 02/ 267/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כבישי כניסה ויציאה מן השכונה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור משולב בנייני ציבור ושצ''פ לדרך,
שטח למתקנים הנדסיים וזכות מעבר לרכב
(אל המתקן ההנדסי).
2. שינוי יעוד מדרך ודרך משולבת לשצ''פ.
3. שינוי יעוד משצ''פ לדרך.
4. שינוי יעוד מדרך לדרך משולבת.
5. שינוי יעוד משצ''פ לשטח לבנייני ציבור וההפך.
6. שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ''פ ולדרך.
7. שינוי יעוד משטח למתקן הנדסי לשצ''פ.
8. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך.
9. איחוד וחלוקת בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק15
2864חלק61
2865חלק12, 16, 22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 267שכונת מגורים בקיבוץ נגבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
קבלת תכנית19/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2007